Det er godt at vide i en skilsmissesituation

En skilsmisse er sjældent en fed situation for nogle i familien. Specielt hvis der er børn involveret, er det noget træls noget at skulle igennem. Nogle gange kan det dog ikke undgås. Efter en skilsmisse, er der en række ting, der skal styr på. Det er alt fra bodeling og ægtefællebidrag til forældremyndighed.

God kommunikation

Hvis det er muligt, vil det gøre det hele meget lettere, hvis I forsøger at vedlige en god kommunikation. Der kan let opstå misforståelser el.lign., men det kan undgås ved god kommunikation.

Få hjælp af en rådgiver

Hvis kommunikationen kniber eller der på anden måde er brug for en tredje part eller en rådgiver, er det en god idé med en advokat. Hvis I f.eks. har svært ved at blive enige ved bodeling, kan det være en hjælpende hånd med en tredje part, der går ind og styrer ordet. Læs mere her.

Sæt børnene i første række

Hvis der er børn involveret i skilsmissen, så glem ikke dem i alt det her, selvom det er en sag mellem jer, forældre. Som et barn kan en skilsmisse godt virke meget voldsom og trist, så husk begge at snakke med dem løbende.

Læg et budget

Når der er kommet styr på alt det praktiske, og du skal til at få dit videre liv til at fungere, er det en god idé at lægge et budget som noget af det første. Pludselig står du kun med én indtægt, og du skal til at finde et nyt hjem, få nogle nye vaner og rutiner, måske have nyt telefonabonnement, forsikring mm. Hvis du lægger et budget over dine indtægter og udgifter, kan du bedre se, hvor meget du har råd til. Det kan godt være, at noget må spares væk, nu hvor du er alene om indtægten.